Fans Gegants de Reus
  Politica i Privacitat
 

Les pàgines de www.fangegantsdereus.es.tl/  i  sol·liciten als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de Fan Gegants de Reus, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

Asienda Arrismendi garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per a l’exercici d’aquests drets, la persona interessada pot adreçar-se a:

Fans Gegants de Reus 

Asienda Arrismendi-General

Pl. Llibertat 1

43201 REUS

cdaasiendaarrismendi@hotmail.com

indicant clarament en el motiu: tutela de drets LOPD

 
  © 2008 - 2010 Fans Gegants de Reus  
 
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=